For Czech Students

Zahraniční studenti jsou v naší škole srdečně vítáni, plně je zapojíme do života naší školy. V minulých letech zahraniční studenti zastávali důležité funkce v rámci školy.

Studenti, kteří žádají o zápis, projdou přezkoušením a to buď přímo nebo přes agenturu, popřípadě konzultanty.

  • Kandidáti na umístění v Barnard Castle School musí ručně napsat dopis v angličtině (kolem 200 slov), v kterém uvedou důvody proč by chtěli studovat v Anglii, jaké mají zájmy. Studenti třetího a čtvrtého ročníku před maturitou (Sixth Form) musí uvézt možný výběr předmětů, které by chtěli studovat.
  • Dále požadujeme překlad vysvědčení, popřípadě slovních hodnocení za poslední dva ročníky.

Po přehodnocení těchto informací Vám dáme vědět, jestli máme volné místo, teprve potom Vás požádáme o následující:

  • Vyplněný formulář k zápisu
  • Zápisné (100GBP pro zahraniční studenty)
  • Kopie rodného listu a pasu kandidáta

Doporučujeme rodinám, aby nás navštívili a prohlédli si školu na vlastní oči, ale je možné provést pohovor i přes Skype nebo po telefonu.